…Det är ingen avbildning i vanlig bemärkelse som det är frågan om. Snarare är bilden ett vittnesbörd om hur målaren med visuella medel artikulerar ett språk som inte liknar trafikmärkets eller det talade/skrivna ordets språk men ändå har sina regler och ramar. Skriften och det grafiska är den mest direkta kopplingen mellan bild och språk i Björns måleri. Mycket tydligt handlar Björns måleri också om tid – och här kan det verka som att jag motsäger mig själv. Men vad jag menar är att tidsskänslan i dessa bilder handlar om en närvaro i nuet och ett cirkulärt kretslopp. Det handlar inte om ett utsnitt ur ett linjärt skeende…

Texten i sin helhet finns att läsa här.