Min vän Klinefelter Syndrome har komponerat ett stycke fantastisk musik med utgångspunkt från min målning (se nedan). När krutröken lagt sig efter vernissage och mingel på Galleri Lars Hjelm och jag kan krypa in i ateljén igen, är det min tur att tolka ett stycke musik som nämnde vän gjort och översätta till måleri.

Klinefelter Syndrome – T.014.020. All rights reserved

14.020.

14.020. (dec). akryl, filtpenna och oljepastell på duk.